HARDOX MATERIJALI

Sa ponosom objavljujemo da smo u 2018.godine certifikatom HARDOX Wearparts postali strateski partner firme SSAB iz Švedske. SSAB je kompanija za proizvodnju čelika sa sjedistem u Skandinaviji I Sjedinjenim Americkim Drzavama. SSAB nudi proizvode i usluge sa dodatnom vrijednošću ...

Više

Water jet – Vodeni mlaz

Rezanje vodenim mlazom je hladan proces. Nema značajnih deformacija prilikom rezanja ...

Više

Kupole na Autobuskoj stanici

Ukazano nam je povjerenje za izradu kupola ...

Više

Biblioteka - Radosav Ljumović

Ukazano nam je povjerenje za izradu čelične konstrukcije ...

Više

Krovna konstrukcija na hali Wir Metaloprerada

Čelicna krovna konstrukcija proizvodne hale WIR METALOPRERA

Više

Bazeni - Sportski centar Morača

Ukazano nam je povjerenje za izradu čelične konstrukcije ...

Više

Deformacija materijala

Oblikovanje je jedno od osnovnih tehnoloških svojstava metalnih materijala.

Water jet – Vodeni mlaz

Rezanje vodenim mlazom je hladan proces. Nema značajnih deformacija prilikom rezanja tj. promjene strukture materijala koji se režu. Zahvaljujući odabiru jednog od 5 kvaliteta…

Više ...

Čelicna konstrukcija

Pod čeličnim konstrukcijama podrazumjevamo odgovorne konstrukcije koje imaju značajnu ulogu u samoj cjelini u kojoj se nalaze. Od čelične konstrukcije se zahtjeva da na…

Više ...

Bravarski radovi

Pod bravarskim radovima podrazumijevamo proces obrade metala u cilju kreiranja zasebnih djelova, sklopova ili većih metalnih konstrukcija. Dakle, ova djelatnost obuhvata različite vještine i…

Više ...

Deformacija materijala

Oblikovanje je jedno od osnovnih tehnoloških svojstava metalnih materijala. Oblikovanje se definiše kao odnos najveće deformacije koju materijal može podnijeti (bez nastanka pukotine ili…

Više ...

Mašinska obrada

Pod mašinskom obradom se podrazumjeva obrada metala i profila kada se zahtjeva određeni kvalitet završne obrade kao i obrada komada na mjeru sa zahtijevanom…

Više ...