HARDOX WEARPARTS

Sa ponosom objavljujemo da smo u 2018.godine certifikatom HARDOX Wearparts postali strateski partner firme SSAB iz Švedske. SSAB je kompanija za proizvodnju čelika sa sjedistem u Skandinaviji I Sjedinjenim Americkim Drzavama. SSAB nudi proizvode i usluge sa dodatnom vrijednošću razvijene u uskoj saradnji sa kupcima za stvaranje čvršćeg, lakšeg I održivog svijeta. Takodje ima proizvodne pogone u Švedskoj, Finskoj I SAD-u, sa zaposljenim u preko 50 zemalja, i kotira  se na NASDAQ OMX skandinavskoj berzi u Stokholmu, a uvrštena je i na NASDAQ OMX berzi u Helsikiju.

Wir Metaloprerada sada, prvi i jedini iz Crne Gore, pripada međunarodnoj mreži proizvođača elemenata od HARDOX čelika. Materijali od HARDOX-a odlikuju se izuzetnom otpornošću na habanje i imaju primjenu u raznim granama industrije kao sto su djelovi za drvnu industriju, energetiku, gradjevinarstvo, rudarstvo, proizvodnji kamenih agregata, cementa, reciklažnoj industriji.

Jedna od bitnih karakteristika HARDOX radionice jeste njena brzina djelovanja koja je vama potrebna. Kada vam je potrebna zamjena istrošenog dijela na vašoj mašini ili popravak istog, uvjek možete kontaktirati vašeg najbližeg HARDOX Wearparts partnera i uvjeriti se u kvalitet nasih HARDOX ploča koje su otporne na habanje i omoguciti vašoj mašini da izdrže I najveća opterećenja, maksimizuju životni vijek, minimizuju rizik zastoja. Ploce i djelovi izradjeni od HARDOX-a imaju izuzetnu otpornost na habanje uz kombinaciju visoke tvrdoće, jačine i žilavosti. Wir Metaloprerada ima pristup najboljim tehnologijama, znanju potrebnom za obradu i varenje HARDOX antihabajućih ploča, elemenata, itd, obzirom na visoke mehaničke osobine i kapacitete obrade. Naša Hardox radionica proizvodi djelove prema crtežu ili na osnovu uzorka sa jako kratkim rokom isporuke. Ovim će naši kupci imati potpuno zaokruženu ponudu natihabajućih djelova i ploca od Hardoxa.

HARDOX WEARPARTS- tvrda I zilava

Hardox smanjuje I produzuje radni vijek čelicnih konstrukcija u poređenju sa obicnim čelikom. Kamionski kontejneri napravljeni od hardox čelika znači veću nosivost za 10-20% pa čak i više kod nekih primjera. Ne samo da smanjuje broj kamiona na putevima, već takođe štedi gorivo i smanjuje štednu emisiju. Koja god da je primjena, Hardox doprinosi čvršćem, lakšem i održivijem svijetu. A kad proizvodu istekne rok upotrebe, svih njegovih 100% se mogu reciklirati u nove, čvršće i ekonomične proizvode.

Ekstremna otpornost na habanje je uvjek bila ključ uspjeha Hardox čelika. Danas je tvrdji i žilaviji nego ikada i sposoban da podnese težak udarac bez trajne deformacije ili pucanja. Prvobitno zamisljen kao habajuca ploča, pokazalo se da jedinstvena kombinacija tvrdoće i žilavosti omogućuje Hardox čeliku efikasnost kod djelova za nošenje opterećenja u mnogim primjenama. Sa Hardox čelikom možete dizajnirati konstrukcije koje su otporne na habanje, čvrste i lake u isto vrijeme. Takodje Hardox habajuca ploča je dostupna u vidu cijevi otpornih na habanje.

Potreban je samo djelić sekunde da biste otkrili jedinstveni učinak Hardox čelika. Sila udaraca velikih i teških objekata se prenosi preko ploče, koja se opire ulubljivanju i pucanju. Metal apsorbuje energiju i vraća se u prvobitni oblik na isti nacin kao i kada tenski reket uradi lopticu.

Prednosti

Ako ste neko ko koristi čelik sa pažnjom na troškove i okrenuti ste učinku, Hardox je u potpunosti prava vijest za vas. Ono predstavlja najbolje rešenje za zaštitu od habanja u industrijskim postrojenjima, i ulaganjem u djelove od Hardox-a je veoma isplativo na duži rok, jer se time produžava višestruko vijek samih pozicija koje su izložene habanju, a istovremeno smanjuje interval zamjene a samim tim i troškove održavanja.

Tvrdoća

Ono sto Hardox čeliku daje jedinstvenu otpornost na habanje i strukturnu ćvrstoću jeste tvrdoća. Ona minimalizuje habanje pošto je ivicama abrazivnog materijala tesko da se zasjeku u material. Hardox daje istu otpornost na habanje tokom čitavog radnog vijeka ploče, sa obzirom da tvrdoća ostaje ista. Tvrdoća takodje znači da posjeduje odličnu otpornost na popuštanje i istezanje, svojstva koja drže oblik konstrukcije bez deformacije.

Žilavost

Žilavost je druga jaka strana Hardox materijala. Dok ga tvrdoća čini otpornim na habanje I čvrstim, žilavost je ono što Hardox čeliku omogućuje da se savija, oblikuje i zavaruje bez pucanja. Ako se Hardox habajuća ploča optereti iznad njene tačke popuštanja i plastično deformise, sa namjerom u radionici ili pogodjena teškom stijenom na terenu, ona će se oduprijeti pucanju, a ako se lokalna naprslina i pojavi ona će se oduprijeti daljem širenju iste.

Podzemno rudarstvo

Hardox habajuća ploča je pouzdano i prilagodljivo rješenje za poslove podzemnog rudarstva. Njena izuzetna zavarivost i pogodne radioničke osobine čine da se lako obavaljaju popravke na licu mjesta, često unutar rudnika, bez potrebe za izvlačenje opreme na površinu. Ovo podize proizvodnju a spušta troškove održavanja.

Utovarivač, damper kamion, prihvatni silos, vagon, mjesto istovara, prenosni kanal, dodavač, sito, drobilica, transportna traka, mjerna posuda, kontejner, itd.

Reciklaža

Procesi reciklaže kao što je usitnjavanje otpada postavljaju ogromne zahtjeve pred opremu. U cilju zadržavanja produktivnosti i konkurentnosti, od suštinskog značaja je upotrijebiti materijale koje odolijevaju teskoćama. Hardox habajuća ploča je rješenje. Razvijena posebno za teske zahtjeve, hardox habajuća ploča omogućuje reciklerima i proizvodjačima opreme za reciklažu da smanje troškove, poboljšaju radni vijek i optimizuju proizvodnju.

Kamion za otpad, obložene ploče, hvataljke, prizmaticni noževi, noževi za usitnjavanje, udarne drobilice, sjekači, sita/filteri, pokretna traka, kontejneri, itd.

 

 

Kamenolomi i površinski kopovi

Poslovi u kamenolomima I površinskim kopovima postavljaju neke od natežih svjetskih izazova po pitanju habanja. Tokom cijelog proizvodnog toka, superiorna otpornost na habanje hardox čelika se izražava kroz produženi vijek trajanja izmedju opravki ili zamjenu djelova.

Kopac, buldožer, damper kamion, bager, istovarno gnijezdo, dodavač, sito, čeljusna drobilica, transportna traka, prenosni kanal, udarna drobilica, završno filtriranje, utovarivač, kipper, itd.

Izgradnja puteva

Izgradnja puteva zahtijeva mnoštvo opreme, od kamiona koji prenose teški material na velike razdaljine do masina koje trpe ekstremno habanje u toku razbijanja terena. Jedinstvena svojstva hardox habajuce ploče vas izvode iz konvencionalnih dizajnerskih razmisljanja. Na primjer, njena superiornost čvrstoca vam daje mogućnost tanjih ploča koje smanjuju ukupnu težinu i omogućuju povećanu korisnu nosivost.

Hidraulični čekić, korpa bagera, korpa, drobilica, postrojenja za asphalt, kipper za asphalt, kipper za šljunak, bulldozer, motorni grejder, valjak za asphalt, asphalt finisher, glodalica za asphalt, itd.

Drvna industrija

Drvna industrija ili drvnoprerađivačka industrija je dio šumarstva, industrija koja se bavi eksploatacijom i preradom drva u predmete svakodnevne upotrebe od papira do kuća za stanovanje. Kako se od drva kao materijala može napraviti preko 5000 predmeta i materija koje ljudi svakodnevno upotrebljavljaju ono je od samih početaka čovječanstva neobično važno za ljude kao vrstu. Kako je lakše za obradu, prva oruđa i oružja bila su drvena, – pa je obrada drva – ujedno i najstarija industrija čovječanstva.

Nož za mlin čekićar, nož za sječenje drveta, nož za drvnu industriju, sito za mlin čekicar, korpa za prenos drveta, transportna traka, transporteri, kašika za otpad, sjekaci, hvataljke, itd.