Mašinska obrada

Pod mašinskom obradom se podrazumjeva obrada metala i profila kada se zahtjeva određeni kvalitet završne obrade kao i obrada komada na mjeru sa zahtijevanom toleracijom.
Naš pogon za mašinsku obradu je opremljen sa dobrim i funkcionalnim mašinama za obradu metala: strugovi, glodalica, borverka, mašina za sječenje svih profila do prečnika 800mm.
Vršimo izradu rezervnih djelova i sklopova mašina i uređaja po narudžbi, na osnovu dostavljene dokumentacije, na osnovu uzorka, kao i:

  • sječenje,
  • struganje,
  • glodanje,
  • bušenje,
  • brušenje
  • termička obrada,
  • kaljenje …