Deformacija materijala

Oblikovanje je jedno od osnovnih tehnoloških svojstava metalnih materijala. Oblikovanje se definiše kao odnos najveće deformacije koju materijal može podnijeti (bez nastanka pukotine ili loma) i parametara procesa. Kod oblikovanja metala deformacijom deformiše se radni komad u jednom ili više koraka, gdje se upotrebljavani alat najčešće sastoji iz dva osnovna dijela. Mašine za oblikovanje imaju zadatak da vode alate i da pojedini dijelovi alata mogu zahvatiti radni komad te dati potrebne sile, momente ili rad deformacije.